Đúng nhận sai cãi là trend gì?

cô đồng bổ cau, đúng nhận sai cãi

“Đúng nhận sai cãi” đang là trend đăng status trên Facebook, tiktok. Trend này bắt nguồn từ đâu? Nó có ý nghĩa là gì vậy nhỉ.

Đúng nhận sai cãi là trend của cộng đồng mạng nói về việc cô đồng Trương Hương “xem bói online” . Trong khi xem bói bằng cách bổ cau, cô nói với người xem ” đúng nhận sai cãi cho cô”. Câu nói cửa miệng liên tục này đi kèm với việc người nghe  luôn đứng hình vì cô nói nhanh không kịp cãi đã thành trend chiếm sóng mạng xã hội.

Ý nghĩa của đúng nhận sai cãi trong xã hội thực tế.

Trong thực tế cụm từ ” đúng nhận sai cãi” có ý nghĩa rất bình thường. Nếu bạn nói điều gì đó với ai. Nói đúng thì công nhận, nói sai thì phản hồi ngay (cãi ngay). Hoặc nếu ai nhận xét bạn hoặc nói với bạn điều gì, đúng thì công nhận, sai cũng sẽ cãi ngay.

Việc này là thuận tự nhiên và rất bình thường. Tuy nhiên nhiều người trẻ sẽ bị ảnh hưởng không tốt từ  trào lưu trên mạng.

Nhiều người dùng từ này để ám chỉ người “lươn lẹo” giữa việc đúng với sai. Ví dụ xem bói cho người, người bảo xem đúng thì nhận công. Còn phản hồi xem sai thì cãi nhanh không nhận =)). Quan trọng là ai cãi tốt hơn ai. Đúng nhận sai cãi hộ admin cái nào!

TechVui
Logo
Shopping cart