Hướng dẫn cấu hình WPML (Bài 3)

wpml guide bai 3

Bắt đầu khóa hướng dẫn

Đây là hướng dẫn dành cho các nhà phát triển WordPress đang xây dựng các trang web đa ngôn ngữ. Nó giải thích cách sử dụng WPML để dịch trang web khi bạn đang xây dựng nó.

Trong hướng dẫn này:

 • Cài đặt và cấu hình WPML
 • Cách dịch các trang, bài đăng và bài đăng tùy chỉnh
 • Dịch mà không có Quản lý bản dịch của WPML
 • Dịch nội dung trang web khác

Cài đặt và cấu hình WPML

Bắt đầu bằng cách cài đặt các thành phần WPML chính:

 • WPML Multilingual CMS (plugin cốt lõi)
 • Dịch chuỗi
 • Quản lý bản dịch
 • Dịch phương tiện

Chúng có sẵn từ trang tải xuống trong tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng loại tài khoản Blog đa ngôn ngữ WPML không cung cấp quyền truy cập vào các thành phần Quản lý dịch và Dịch chuỗi.

Vui lòng đọc hướng dẫn cài đặt nếu bạn cần trợ giúp.

Khi bạn lần đầu tiên kích hoạt WPML, một trình hướng dẫn thiết lập sẽ giúp bạn chỉ định các cài đặt cần thiết cần thiết để chuẩn bị trang web của bạn cho nội dung đa ngôn ngữ.

Làm theo trình hướng dẫn để:

 1. Chọn ngôn ngữ cho trang web của bạn
 2. Tùy chỉnh và thêm trình chuyển đổi ngôn ngữ vào trang web của bạn
 3. Đăng ký WPML

Vậy đó! Trang web của bạn hiện đã sẵn sàng để dịch nội dung.

Cách dịch các trang, bài đăng và bài đăng tùy chỉnh

Nếu bạn đang sử dụng Quản lý bản dịch của WPML, hãy truy cập trang WPML → Quản lý bản dịch để gửi nội dung cần dịch. Lần đầu tiên bạn truy cập Quản lý bản dịch, WPML sẽ hướng dẫn bạn qua trình hướng dẫn thiết lập nhanh.

WPML hoàn toàn tương thích với trình soạn thảo WordPress mới có tên Gutenberg. Bạn có thể dễ dàng dịch nội dung của mình được thiết kế bằng Gutenberg.
wpml translation management dashboard

Gửi các trang để dịch bằng Bảng điều khiển quản lý bản dịch

Dịch mà không có Quản lý bản dịch của WPML

Nếu bạn muốn tự dịch nội dung của trang web, bạn có thể dịch các bài đăng và trang bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng và bút chì, bên cạnh nội dung bạn có thể dịch. Bạn sẽ thấy các biểu tượng này trong danh sách các trang và trong hộp “Ngôn ngữ” khi chỉnh sửa nội dung.

wpml list of pages with translation controls

Danh sách các trang có kiểm soát bản dịch

wpml language box when editting a page

Hộp Ngôn ngữ WPML khi chỉnh sửa trang

Đây là ý nghĩa của các biểu tượng khác nhau:

Biểu tượng Tình trạng hiện tại Hoạt động
wpml plus icon Nội dung chưa được dịch Tạo một bản dịch mới và bắt đầu chỉnh sửa nó
wpml pencil icon Nội dung đã được dịch và bản dịch được cập nhật Chỉnh sửa bản dịch hiện có
wpml spinning icon Nội dung đã được dịch, nhưng bản dịch cần cập nhật Chỉnh sửa bản dịch hiện có
wpml cogs icon Nội dung đã được dịch, nhưng bản dịch cần cập nhật và bản dịch mới đang được tiến hành Không thể thực hiện thêm hành động vì bản dịch đang được tiến hành

Dịch nội dung trang web khác

Bên cạnh các bài đăng và trang, có những yếu tố khác mà bạn sẽ muốn dịch. Điều này bao gồm các văn bản giao diện người dùng đến từ chủ đề và các plugin, menu, widget, v.v. của bạn.

Một lần nữa, bạn có thể gửi những loại nội dung này để dịch cho người khác hoặc tự mình dịch trực tiếp.

Phân loại

Dịch các đơn vị phân loại

Chuyển đến WPML → Dịch phân loại (Taxonomies) để dịch các thẻ, danh mục và phân loại tùy chỉnh.

Các trường tùy chỉnh

Dịch các trường tùy chỉnh

Bạn có thể thêm bản dịch của các trường tùy chỉnh theo cách thủ công trực tiếp trên màn hình Chỉnh sửa bài đăng của bài đăng đã dịch. Đi tới WPML → Cài đặt → Bản dịch trường tùy chỉnh (custom fields) để chọn trường nào sẽ xuất hiện trong Trình biên tập bản dịch của WPML.

Hình ảnh và các phương tiện khác

Dịch văn bản hình ảnh

WPML Media Translation cho phép bạn dịch hình ảnh và các phương tiện khác khi bạn đang sử dụng Quản lý dịch thuật WPML .

Dịch menu

Sử dụng WPML để hiển thị các menu khác nhau cho từng ngôn ngữ. Thiết lập các menu khác nhau theo cách thủ công hoặc tự động đồng bộ hóa nội dung menu.

Tiện ích

Dịch các widget

Sử dụng mô-đun Dịch chuỗi để dịch văn bản tiện ích con WordPress chuẩn cũng như văn bản từ các tiện ích con tùy chỉnh được chủ đề hoặc plugin của bạn đăng ký.

URL

Dịch các URL

Chỉnh sửa liên kết cố định trực tiếp để dịch tên trang xuất hiện trong URL và sử dụng cài đặt Quản lý bản dịch để dịch các slugs của các loại bài đăng tùy chỉnh.

Chủ đề và plugin

wpml menus iconsTheme Themes

WPML cho phép bạn dịch các văn bản đến từ chủ đề và plugin đang chạy trên trang web của bạn. Bằng cách này, nếu các chủ đề và plugin bị thiếu một số bản dịch, bạn có thể thêm chúng bằng cách sử dụng mô-đun Themes and plugins.

Chuỗi quản trị

wpml menus icons string

Bạn có thể chọn bất kỳ chuỗi nào trong bảng WP Options và làm cho nó có thể dịch được qua WPML. Sau đó, dịch các chuỗi này bằng mô-đun Dịch chuỗi (Admin trings).

Trang thương mại điện tử

wpml menus icons woo

WPML cung cấp hỗ trợ cho các plugin thương mại điện tử phổ biến:
 • WooCommerce đa ngôn ngữ
 • Tải xuống kỹ thuật số dễ dàng đa ngôn ngữ

Các hình thức

wpml menus icons form

Đối với Gravity Forms, hãy sử dụng Gravity Forms Multilingual. Đối với các plugin biểu mẫu khác, bạn sẽ cần tạo các biểu mẫu riêng biệt cho từng ngôn ngữ. Để có ví dụ, hãy xem cách dịch các biểu mẫu Contact Form 7.

Các yếu tố tùy chỉnh

wpml menus icons custom

Khi bạn xây dựng các yếu tố tùy chỉnh cho một trang web đa ngôn ngữ, bạn sẽ cần phải dịch chúng. Đọc hướng dẫn về cách phát triển các trang web đa ngôn ngữ tùy chỉnh để xem WPML cung cấp những gì.

TechVui
Logo
Shopping cart