Hướng dẫn cấu hình WPML (Bài 4)

wpml guide bai 4

Tạo bản dịch chuỗi trong WordPress bằng WPML

WPML String Translation cho phép bạn dịch các văn bản không có trong các bài đăng, các trang và thể loại bài đăng. Điều này bao gồm khẩu hiệu của trang web, văn bản chung trong màn hình quản trị, tiêu đề tiện ích con và nhiều văn bản khác.

Có trong hướng dẫn này:

  • Kích hoạt dịch chuỗi
  • Chọn chuỗi nào để có thể dịch được
  • Cách dịch một chuỗi
  • Cách xóa một chuỗi
  • Cách dịch các chủ đề và plugin được mã hóa bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh
  • Tạo tệp cấu hình ngôn ngữ

Kích hoạt dịch chuỗi

Mô-đun dịch chuỗi của WPML là một phần của loại tài khoản CMS đa ngôn ngữ. Để kích hoạt nó, trước tiên bạn cần tải xuống và cài đặt nó từ tài khoản WPML.org của mình, trong phần Tải xuống.

Sau đó, điều hướng đến  WPML → Dịch chuỗi.

Chọn chuỗi nào để có thể dịch được

Một trang web phức tạp có thể chứa nhiều chuỗi để dịch. Sử dụng bộ lọc hiển thị ở đầu trang Dịch chuỗi để xác định chuỗi nào sẽ hiển thị.

Nhiều chuỗi đã được tải vào bảng Dịch chuỗi, sẵn sàng để bạn dịch. Tuy nhiên, WPML không tự động tải từng chuỗi. Nếu bạn không thể tìm thấy một chuỗi cụ thể mà bạn muốn dịch, vui lòng xem bài viết của chúng tôi về cách tìm chuỗi.

Cách dịch một chuỗi

Khi bạn đã xác định được một chuỗi mà bạn muốn dịch, hãy nhấp vào biểu tượng + dưới cờ của ngôn ngữ bạn muốn dịch nó sang.

Dịch một chuỗi trong WPML

Dịch một chuỗi trong WPML

Bạn có thể lưu bản dịch của mình bằng cách nhấn phím Enter hoặc Tab trên bàn phím hoặc chỉ cần nhấp ra khỏi cửa sổ. Phím Tab cho phép bạn chuyển đổi giữa các ngôn ngữ mà không cần phải nhấp vào.

Nếu bạn đang sử dụng mô-đun Quản lý bản dịch WPML, bạn cũng có thể gửi chuỗi cho người dịch của mình.

Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chuỗi, chọn ngôn ngữ từ danh sách và thêm công việc vào giỏ dịch.

Thêm một chuỗi vào giỏ dịch trong WPML

Thêm một chuỗi vào giỏ dịch trong WPML

Giao công việc dịch thuật cho chính bạn hoặc một dịch giả địa phương để dịch các chuỗi ký tự bằng Trình chỉnh sửa bản dịch nâng cao. Bạn cũng có thể gửi công việc cần được dịch bởi một dịch vụ dịch thuật.

Bạn cũng có thể sử dụng chuỗi dịch để dịch các yếu tố như các widget và favicon .

Cách xóa một chuỗi

Khi bạn không còn sử dụng một chủ đề hoặc một plugin nhất định, bạn có thể muốn xóa các chuỗi được liên kết với nó. Chỉ cần chọn các chuỗi bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa các chuỗi đã chọn.

Xóa một chuỗi trong giỏ dịch WPML

Xóa một chuỗi trong giỏ dịch WPML

Cách dịch các chủ đề và plugin được mã hóa bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

Nếu chủ đề hoặc plugin bạn đang sử dụng được mã hóa bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, WPML có thể phân loại sai ngôn ngữ nguồn của chuỗi. Vui lòng xem tài liệu của chúng tôi về cách thay đổi ngôn ngữ nguồn của từng chuỗi và toàn bộ tên miền trên trang Dịch chuỗi.

Đối với nhà phát triển: tạo tệp cấu hình ngôn ngữ

Các tác giả chủ đề và plugin được khuyến khích bao gồm tệp cấu hình ngôn ngữ trong mã của họ, tệp này sẽ cho WPML biết chuỗi nào từ bảng wp_options để đăng ký dịch. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng cuối khi định cấu hình các trang web đa ngôn ngữ.

Bản dịch chuỗi WPML

TechVui
Logo
Shopping cart