Site icon TechVui

Google không khuyến khích sử dụng lặp đi lặp lại Câu hỏi thường gặp trong Schema Markup

Google không khuyến khích sử dụng lặp đi lặp lại Câu hỏi thường gặp trong Schema Markup

Google đã cập nhật hướng dẫn sử dụng Schema Markup cho câu hỏi thường gặp với các đề xuất liên quan đến việc lặp nội dung.

Dòng sau đây đã được thêm vào tài liệu dành cho nhà phát triển Google Google cho dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi thường gặp:

Nếu bạn có nội dung Câu hỏi thường gặp và lặp lại  trên trang web của mình (nghĩa là cùng một câu hỏi và câu trả lời xuất hiện trên nhiều trang trên trang web của bạn), hãy đánh dấu chỉ một phiên bản Câu hỏi thường gặp đó cho toàn bộ trang web của bạn.

Thay đổi này được phát hiện bởi Kenichi Suzuki, người đã chia sẻ thông tin trên Twitter.

Có lẽ, Google đã đưa ra hướng dẫn về việc đánh dấu nội dung lặp đi lặp lại để ngăn các trang web giữ quá nhiều spot  trong SERPs.

Suzuki đã chia sẻ các ví dụ về việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi thường gặp của Expedia:

Trong những ví dụ này, bạn có thể thấy những câu hỏi tương tự về Tokyo được đánh dấu trên một số trang khác nhau. Sử dụng Câu hỏi thường gặp Schema Markup theo cách này đi ngược lại các hướng dẫn mới của Google.

Thay vào đó, những câu hỏi về Tokyo chỉ nên được đánh dấu một lần. Và nên ở một trang dành riêng cho các câu hỏi về Tokyo.

Nếu cùng một câu hỏi phải được đưa vào nhiều trang khác nhau, chủ sở hữu trang web không được đánh dấu nó mỗi khi nó xuất hiện.

Vi phạm nhiều lần các nguyên tắc dữ liệu có cấu trúc của Google có thể khiến trang web của bạn bị phạt và không đủ điều kiện để hiện thị các đoạn trích nổi bật.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng đúng và không chính xác dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi thường gặp, hãy xem tài liệu Google Google tại đây.

 

Exit mobile version